Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Πρακτικά ΑΛΣΧΠ 14/12/2011

Α) ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ
Έγινε παρουσίαση από την ομάδα ανεργίας και ακολούθησε συζήτηση.
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από τις αντιρρήσεις που ακούστηκαν.
 1. Το γεγονός πως η Τ.Χ. είναι αυτοοργανωμένη δράση δεν είναι θετικό εξ ορισμού (Π.χ. «αλληλεγγυών»)
 2. Η αλληλεγγύη δε νοείται με όρους ανταλλαγής υπηρεσιών.
 3. Η αλληλεγγύη είναι ατομική αφύπνιση και προσφέρεται χωρίς ανταλλάγματα
 4. Η Τ.Χ. δεν έχει ανατρεπτικό χαρακτήρα – πρόταγμα, έχει έλλειψη πολιτικής χροιάς
 5. Δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιους απευθυνόμαστε /προσφέρουμε την αλληλεγγύη (δόθηκε παράδειγμα με άνθρωπο που ασκεί συγκεκριμένο επάγγελμα και κατά πόσο θα θέλαμε να τον εξυπηρετήσουμε)
 6. Πως κρίνεται η ποιότητα της εργασίας κ η αναλογία των ωρών εργασίας
 7. Δεν αμφισβητεί το time is money.
 8. Δεν έχει ξεκάθαρο στόχο.
Μετά από πολύωρη συζήτηση αποφασίστηκε η ομάδα να κάνει κάλεσμα χωρίς την κάλυψη της Λ.Σ.

Β) 2η ΜΕΡΑ Λ.Σ.
Οι συνελεύσεις θα συνεχιστούν κανονικά και
το Σάββατο (ΜΕ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ).
Όσον αφορά τα προεόρτια Σάββατα η Λ.Σ. θα πραγματοποιηθεί εφόσον δηλωθούν διαθεσιμότητες την Τετάρτη που προηγείται.

Γ) Χαράτσι ΔΕΗ
Διαβάστηκε (ξανά) το κείμενο του Άγγελου, αν δεν υπάρχουν ΣΟΒΑΡΕΣ ενστάσεις προχωράμε στην εκτύπωση του.
Επίσης θα επανεκτυπωθούν αφίσες.
Δ) ΠΑΖΑΡΙ
Προτάθηκε να γίνει και 2η μέρα. ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ λόγω έλλειψης διαθεσιμοτήτων.
Ε) ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Συζητήθηκε εν τάχει. Θα ξανασυζητηθεί.
Ζ) ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΕΣ Λ.Σ.
Θα γίνουν 3 (τουλάχιστον) με σειρά προτεραιότητας και ξεκινώντας από το Σάββατο.
 • ΣΤΕΓΑΣΗ
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Λ.Σ.
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.


Θέματα προς μεταφορά
Αυτοκόλλητο για παζάρι

Δεν υπάρχουν σχόλια: