Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Ελεύθερα αυτο-οργανωμένα μαθήματα: Εναέρια Ακροβατικά

Δεν θα πραγματοποιηθεί το σημερινό μάθημα εναέριων ακροβατικών!

Δεν υπάρχουν σχόλια: